• Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Black Instagram Icon
İŞE BAŞVURU ESASLARI


İŞE ALIM;
Güvenlik görevlisi olarak işe başlatılacak personeller için dikkate alınacak asgari şartlar aşağıda belirtilmiş olup; bu şartları taşımayan personellerin müracaatları dikkate alınmaz. 

 

GENEL KOŞULLAR


Güvenlik görevlisi olarak işe başlatılacak adaylar için dikkate alınacak asgari şartlar aşağıda belirtilmiş olup; bu şartları taşımayan adayların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,

 • Askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,

 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış, yapılan sınavda başarılı olmuş ve Özel güvenlik görevlisi çalışma müsaadesini almış olmak, ( Silahlı – Silahsız )

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.


DÜZENLENECEK BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler noksansız olarak işe girecek personel tarafından hazırlanır ve YENİÇERİ Güvenlik Müdürlüğünce belirtilen adreste işe giriş tarihi belli ise bu tarihten en az iki gün önce eksiksiz olarak bulundurulur.

 

 • Varsa SSK kimlik kartı fotokopisi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet)

 • Muhtarlıktan onaylı ikamet ilmuhaberi (2 adet)

 • Muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdan örneği(2 adet)

 • Adliyeden, adli sicil kaydı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi

 • Tahsil durumunu belgeleyen diploma ve fotokopisi (noter onaylı olması zorunludur)

 • Var ise kurslardan alınmış sertifika fotokopisi

 • Var ise askerlik hizmeti esnasında alınmış sertifika, belge, diploma fotokopileri, terhis belgesi fotokopisi

 • Ceketli, kravatlı, bıyıksız, vesikalık fotoğraf (4 adet)

 • 3 adet kırmızı yarım kapaklı dosya

 • T.C kimlik numarası ve vergi kimlik numarası


İŞE ALMA ESASLARI
 

 • Projelere uygun personel seçimi yapılacaktır.

 • Personel seçiminde adil davranılacaktır.

 • Erkek görevliler için en az 1.75 cm, Bayan görevliler için en az 1.65 boyunda olmasına özen gösterilecektir.

 • Erkek görevliler için askerlik hizmeti tamamlanmış olacaktır.

 • Şirketimizin disiplin ve temel değerlerine uyacak ve en iyi şekilde temsil edebilecek kabiliyette personel seçimine dikkat edilecektir.

Genel Müdürlük

0 212 311 98 08

Marmara Bölge Müdürlüğü

0 212 311 94 58

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

0 312 219 19 35

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

0 242 339 55 55 / 3004

Ege Bölge Müdürlüğü

0232 457 45 73

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

0362 239 00 30

Genel Müdürlük

Kocatepe Mah. Abdülhakhamit Cad. No:21

34437 Beyoğlu/Taksim/ İSTANBUL

 

0 212 311 98 08

info@yeniceriguvenlik.com.tr

Çalışma Saatleri: 8:30 - 18:00

Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Bize Ulaşın

© Copyright 2018.Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Instagram Icon